YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giai cấp vô sản được hình thành

  • A. Thương nhân 
  • B. Nông nô bị tước đoạt ruộng đất
  • C. Qúy tộc bị phát sản
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA