AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

  • A. Thu vàng bạc, hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông.
  • B. Các thành thị trung đại.
  • C. Vốn và công nhân làm thuê.
  • D. Sự phá sản của chế độ phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA