YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gia đình văn hóa là gia đình: 

  • A. Hòa thuận
  • B. Hạnh phúc, chan hòa với mọi người
  • C. Đoàn kết với mọi người
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA