• Câu hỏi:

  Để xây dựng gia đình văn hoá mỗi người trong gia đình cần phải làm gì?

  • A. Không ham những thú vui không lành mạnh
  • B. Không sa vào tệ nạn xã hội
  • C. Sống có trách nhiệm với gia đình
  • D. A, B,C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC