ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Endangered species_______ by the World Wildlife Fund.

  • A. will protect
  • B. would protect
  • C. be protected
  • D. are protected

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  "Endangered species" là vật nên động từ "protect" được chia ở thể bị động

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 160723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON