ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  People have caused damage…the nature

  • A. to
  • B. with
  • C. for
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  to cause damage to something (gây thiệt hại cho cái gì)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 160722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON