AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để lưu lại địa chỉ web ưa thích, sử dụng tính năng nào của Internet Explorer?

  • A. Favorites/ Add Favorites
  • B. File/ Save
  • C. Tool/ Manage Addon
  • D. Tất cả đều sai.
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>