ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây?

  • A. Microsoft Word 
  • B. Microsoft Excel
  • C. Internet Explorer
  • D. Wordpad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để truy cập Internet người ta dùng chương trình Internet Explorer

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE