AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện có thể qua cơ thể người gây co giật là tác dụng ?

  • A. Tác dụng nhiệt
  • B. Tác dụng sinh lí 
  • C. Tác dụng từ
  • D. Tác dụng hóa học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dòng điện có thể qua cơ thể người gây co giật là tác dụng sinh lí 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>