AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các hình thức sử dụng điện an toàn là: 

  • A. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V.
  • B. Sử dụng dây dẫn có vỏ cách điện.
  • C. Không chạm vào dây pha của mạch điện dân dụng.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tất cả đều đúng

  ⇒ Đáp án D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>