ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?

  • A. Đèn LED (điôt phát quang).
  • B. Đèn dây tóc đui cài.
  • C. Đèn dây tóc đui xoáy.
  • D. Đèn của bút thử điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dòng điện chạy qua đèn của bút thử điện làm phát sáng chất khí.
   
  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF