AMBIENT
  • Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Do ai sáng tác?

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Đoạn thơ trên trích trong bài thơ “Đồng chí” của tác giả Chính Hữu.
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>