ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:

  Begin

  Writeln ('Day la lop TIN HOC');

  End.

  • A. 'Day la lop TIN HOC'
  • B. Không chạy được vì có lỗi
  • C. Day la lop TIN HOC
  • D. "Day la lop TINHOC"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Day la lop TIN HOC

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11570

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON