ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây?

  • A. Writeln(x);
  • B. Writeln(x:5);
  • C. Writeln(x:5:2);
  • D. Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON