AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cú pháp của thủ tục nhập dữ liệu vào từ bàn phím:

  • A. Write( < tên biến 1 >, < tên biến 2 >,…, < tên biến n >);
  • B. Readln < tên biến 1 >, < tên biến 2 >,…, < tên biến n >;
  • C. Readln ( < tên hằng 1 >, < tên hằng 2 >,…,< tên hằng n >);
  • D. Readln ( < tên biến 1 >, < tên biến 2 >,…,< tên biến n >);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA