YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cú pháp của thủ tục xuất dữ liệu ra màn hình:

  • A. Readln(< Danh sách kết quả ra >);
  • B. Writeln < Danh sách kết quả ra >;
  • C. Writeln( < Danh sách kết quả ra > ); 
  • D. Writeln( < Danh sách kết quả ra > )

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>