YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đô thị hóa xuất hiện đầu tiên ở

  • A. Nhật Bản
  • B. Châu Âu
  • C. Pháp
  • D. Ai Cập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 8320

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON