YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dân số trong các đô thị so với thế giới như thế nào vào năm 2005? 

  • A. 46%
  • B. 48%
  • C. 49%
  • D. 47%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 8319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON