YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống:

  Nhiều nước trên thế giới đã có những... và .... kinh tế nhằm hạ sự gia tăng dân số.

  • A. Biện pháp kế hoạch hóa gia đình, phát triển
  • B. Giảm gia tăng dân số, chính sách phát triển
  • C. Chính sách dân số, biện pháp phát triển
  • D. Chính sách dân số, phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON