YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống:

  Nhiều nước trên thế giới đã có những... và .... kinh tế nhằm hạ sự gia tăng dân số.

  • A. Biện pháp kế hoạch hóa gia đình, phát triển
  • B. Giảm gia tăng dân số, chính sách phát triển
  • C. Chính sách dân số, biện pháp phát triển
  • D. Chính sách dân số, phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON