YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dân số được thể hiện bằng

  • A. Biểu đồ tròn
  • B. Biểu đồ cột
  • C. Tháp tuổi
  • D. Biểu đồ đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF