ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32 phút 10 giây khối lượng kim loại bám vào catot là:

  • A. 3,12 gam.
  • B. 6,24 gam.
  • C. 7,24 gam.
  • D. 6,5 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol e trao đổi: \({n_e} = \frac{{5.\left( {32.60 + 10} \right)}}{{96500}} = 0,1\) 

  Ở catot là Ag+, Cu2+, H2O có thể nhận e.

  Nhận thấy, Cu2+ sẽ không bị điện phân hết.

  mKim loại = 0,04×108 + \(\frac{{0,1 - 0,04}}{2}.64\) = 6,24 gam.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF