YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

  • A. M(-2; -2)
  • B. N(1; 4)
  • C. P(-1; -2)
  • D. Q(-1; 2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thay tọa độ các điểm M, N, P vào hàm số đều không thỏa mãn, chỉ có điểm Q(-1; 2) thỏa mãn vì 2 = -2.(-1)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47939

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON