YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:

  Tính f(-2), f(1)

  • A. f(-2) = 1, f(1) = 2
  • B. f(-2) = -1, f(1) = -2
  • C. f(-2) = -1, f(1) = 2
  • D. f(-2) = 1, f(1) = -2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào đồ thị hàm số để tìm các giá trị cần thiết 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON