RANDOM
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán:

  • A. Mang tính giai cấp
  • B. Không bắt buộc
  • C. Thay đổi phù hợp với xã hội là mỹ tục
  • D. Biện pháp điều chỉnh theo dư luận của xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA