• Câu hỏi:

  Câu tục ngữ, ca dao về đạo đức trong xã hội.

  • A. Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
  • B. Có công mài sắt có ngày nên kim
  • C. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
  • D. Gàn mực thì đen gần đèn thì rạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC