AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau giữa đạo đức với pháp luật là: 

  • A. Mang tính gia cấp
  • B. Mang tính bắt buộc
  • C. Là phương thức điều chỉnh hành vi của con người
  • D. Thói quen, nếp sống lâu đời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>