YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thì: 

  • A. Sống lương thiện hoà nhập với mọi người
  • B. Không làm gì sai trái
  • C. Tự hào, biết ơn người đi trước
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thì: 

  + Sống lương thiện hoà nhập với mọi người

  + Không làm gì sai trái

  + Tự hào, biết ơn người đi trước

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12525

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA