• Câu hỏi:

  Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thì: 

  • A. Sống lương thiện hoà nhập với mọi người
  • B. Không làm gì sai trái
  • C. Tự hào, biết ơn người đi trước
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC