AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện của việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình

  • A. An luôn cố gắng học để phụ ba mẹ
  • B. An học nghề làm mọc của ba để phát triển cao hơn
  • C. An ham chơi bỏ bê việc học, không phụ gia đình 
  • D. A, B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA