YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản, cần phải tiến hành thu hoạch như thế nào?

  • A. Thu hoạch lúc đúng độ chín
  • B. Nhanh gọn
  • C. Cẩn thận
  • D. Tất cả các ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản, cần phải tiến hành thu hoạch khi:

  - Thu hoạch lúc nông sản đúng độ chín. - Nhanh gọn. - Cẩn thận

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 176277

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF