YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phương pháp thu hoạch nông sản?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 4 phương pháp thu hoạch nông sản: Hái, Nhổ, Đào và Cắt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 176280

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF