ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:

  • A. Na, Mg, Zn
  • B. Al, Zn, Na
  • C. Mg, Al, Na
  • D. Pb, Ag, Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại theo chiều khả năng hoạt động giảm dần là: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10795

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON