• Câu hỏi:

  Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc) và còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là:

   

  • A. 6,4.
  • B. 3,2.
  • C. 10,0.
  • D. 5,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chỉ có Fe phản ứng: \(n_{Fe} = n_{H_2} = 0,1\ mol\)
  ⇒ m = mCu = 12 – mFe = 12 – 5,6 × 0,1 = 6,4 g

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC