AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dạng phát biểu khác của tiên đề Ơ-clit là:

  • A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó
  • B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó
  • C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó
  • D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>