AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu

  • A. AB là trung trực của MN
  • B. I là trung điểm của đoạn thẳng AB
  • C. MN vuông góc với AB và I là trung điểm của AB
  • D. MN vuông góc với AB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>