AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào của Dơi giúp Dơi thích nghi với đời sống bay lượn?

  • A. Chi trước to khoẻ                                   
  • B. Chi sau yếu
  • C. Cơ thể bao phủ lông mao                       
  • D. Chi trước biến đổi thành cánh da rộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>