ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  a) Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa là 74 km /h trong kho đó chó săn 68 km /h , chó sói 69,23 km/h , thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt kể trên

   b) Lớp thú có vai trò gì trong thực tiễn? Lấy ví dụ minh họa cho từng vai trò?

  Lời giải tham khảo:

  a) Thỏ hoang di chuyển nhanh hơn thú ăn thịt ,song thỏ không dai sức bằng, nên càng về sau vận tốc di chuyển càng giảm nên thỏ phải làm mồi cho thú ăn thịt. Chó sói và chó săn chạy chậm hơn song dai sức hơn.

  b) Vai trò của lớp thú

  Mỗi vai trò đúng, có ví dụ minh họa được 

  - Cung cấp thực phẩm: thịt bò, gà,.....

  - Cung cấp sức kéo trong lao động và sản xuất: trâu, bò,….

  - Nguồn dược liệu quý: nhung hươu, ……

  - Nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ: sừng, móng, ……

  - Vật liệu thí nghiệm: chuột, ………

  - Tiêu diệt gặm nhấm có hại: mèo, …..

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>