YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  CO2 không phản ứng với chất nào trong các chất sau:

  • A. NaOH.
  • B. CaO.
  • C. O2.
  • D. Mg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CO2 có phản ứng với:
  + CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
  + CO2 + CaO \(\xrightarrow[]{t^0}\) CaCO3
  + CO2 + 2Mg \(\xrightarrow[]{t^0}\) 2MgO + C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10472

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF