AMBIENT
 • Câu hỏi:

  CO2 không phản ứng với chất nào trong các chất sau:

  • A. NaOH.
  • B. CaO.
  • C. O2.
  • D. Mg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CO2 có phản ứng với:
  + CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
  + CO2 + CaO \(\xrightarrow[]{t^0}\) CaCO3
  + CO2 + 2Mg \(\xrightarrow[]{t^0}\) 2MgO + C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>