YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

  (a) 2C + Ca → CaC2.              (b) C + 2H2 → CH4.        

  (c) C + CO2 → 2CO.              (d) 3C + 4Al  → Al4C3.

  Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

  • A. a
  • B. b
  • C. c
  • D. d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính khử của Cacbon là sự tăng số oxi hóa của Cacbon 

  (a) \(2\mathop C\limits^0 + \mathop {Ca}\limits^0 {\rm{ }} \to {\rm{ }}Ca\mathop {{C_2}}\limits^{ - 1}\) → loại

  (b) \(\mathop C\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}2\mathop {{H_2}}\limits^0 {\rm{ }} \to {\rm{ }}\mathop C\limits^{ - 4} {H_4}\) → loại

  (c) \(\mathop C\limits^0 {\rm{ }} + \mathop C\limits^{ + 4} {O_2}{\rm{ }} \to {\rm{ }}\mathop C\limits^{ + 2} O\) → Chọn

  (d) \(3\mathop C\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}4\mathop {Al}\limits^0 {\rm{ }} \to {\rm{ }}\mathop {A{l_4}}\limits^{ + 3} \mathop {{C_3}}\limits^{ - 4}\) → loại 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10468

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON