YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

  (a) 2C + Ca → CaC2.              (b) C + 2H2 → CH4.        

  (c) C + CO2 → 2CO.              (d) 3C + 4Al  → Al4C3.

  Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

  • A. a
  • B. b
  • C. c
  • D. d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính khử của Cacbon là sự tăng số oxi hóa của Cacbon 

  (a) \(2\mathop C\limits^0 + \mathop {Ca}\limits^0 {\rm{ }} \to {\rm{ }}Ca\mathop {{C_2}}\limits^{ - 1}\) → loại

  (b) \(\mathop C\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}2\mathop {{H_2}}\limits^0 {\rm{ }} \to {\rm{ }}\mathop C\limits^{ - 4} {H_4}\) → loại

  (c) \(\mathop C\limits^0 {\rm{ }} + \mathop C\limits^{ + 4} {O_2}{\rm{ }} \to {\rm{ }}\mathop C\limits^{ + 2} O\) → Chọn

  (d) \(3\mathop C\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}4\mathop {Al}\limits^0 {\rm{ }} \to {\rm{ }}\mathop {A{l_4}}\limits^{ + 3} \mathop {{C_3}}\limits^{ - 4}\) → loại 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 10468

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON