YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất Z có phản ứng với dung dịch HCl còn khi phản ứng với dung dịch nước vôi trong tạo ra chất kết tủa. Chất Z là:

  • A. NaHCO3.
  • B. CaCO3.
  • C. Ba(NO3)2.
  • D. AlCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NaHCO3 + HCl →NaCl + CO2 + H2O
  2NaHCO3 + Ba(OH)2  → BaCO+ Na2CO3 + 2H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10475

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF