AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất Z có phản ứng với dung dịch HCl còn khi phản ứng với dung dịch nước vôi trong tạo ra chất kết tủa. Chất Z là:

  • A. NaHCO3.
  • B. CaCO3.
  • C. Ba(NO3)2.
  • D. AlCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NaHCO3 + HCl →NaCl + CO2 + H2O
  2NaHCO3 + Ba(OH)2  → BaCO+ Na2CO3 + 2H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA