AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 muối vô cơ là Na2CO3 và M2CO3 vào dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 17,55 gam muối khan. Giá trị m là:

  • A. 25,5
  • B. 23,05
  • C. 22,8
  • D. 18,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng quát: CO32- + 2HCl → CO2 + H2O + 2Cl-
  ⇒ \(n_{CO_{2}}\).2 = nCl- = 0,5 mol
  ⇒ mCl = 17,75g > mmuối khan = 17,55g
  ⇒ muối còn lại là (NH4)2CO3 (NH4Cl bay hơi và chỉ còn lại NaCl)
  ⇒ nNaCl = 0,3 mol ⇒ \(n_{NH_{4}Cl}\) = 0,2 mol
  ⇒ \(m_{X} = m_{Na_{2}CO_{3}} + m_{(NH_{4})_{2}CO_{3}} = 25,5 \ g\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>