YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 muối vô cơ là Na2CO3 và M2CO3 vào dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 17,55 gam muối khan. Giá trị m là:

  • A. 25,5
  • B. 23,05
  • C. 22,8
  • D. 18,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng quát: CO32- + 2HCl → CO2 + H2O + 2Cl-
  ⇒ \(n_{CO_{2}}\).2 = nCl- = 0,5 mol
  ⇒ mCl = 17,75g > mmuối khan = 17,55g
  ⇒ muối còn lại là (NH4)2CO3 (NH4Cl bay hơi và chỉ còn lại NaCl)
  ⇒ nNaCl = 0,3 mol ⇒ \(n_{NH_{4}Cl}\) = 0,2 mol
  ⇒ \(m_{X} = m_{Na_{2}CO_{3}} + m_{(NH_{4})_{2}CO_{3}} = 25,5 \ g\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF