AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có thể điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha bằng cách nào ?

  • A. Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp
  • B. Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số nguồn điện đưa vào động cơ
  • C. Cả 2 đều sai
  • D. Cả 2 đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Cả 2 đều đúng

  • Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp :  

   • Tốc độ được điều khiển bằng mạch điện tử thay đổi trị số điện áp đặt vào động cơ.

  • Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số nguồn điện đưa vào động cơ :

   • Mạch điều khiển có nhiệm vụ điều khiển tàn số f1 và điện áp U1 thành tần số  điện áp f2 và điện áp U2 đưa vào động cơ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>