ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp được gọi là?

  • A. Chính phủ.
  • B. Tòa án nhân dân.
  • C. Viện Kiểm sát.
  • D. Ủy ban nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp được gọi là tòa án nhân dân.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON