• Câu hỏi:

  Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: 

  • A. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp
  • B. Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân
  • C. Quốc hội và chính phủ
  • D. Quốc hội và hội đòng nhân dân các cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC