YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 4 nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:

  • Trồng cây khoẻ
  • Bản tồn thiên địch
  • Phát hiện sâu, bệnh kịp thời
  • Nông dân trở thành chuyên gia: nắm được kiến thức, vận dụng được vào thực tiễn sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho người khác áp dụng
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA