YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào sau đây sử dụng các sản phẩm từ côn trùng?

  • A. Biện pháp kỹ thuật
  • B. Biện pháp hóa học
  • C. Biện pháp cơ giới vật lý
  • D. Biện pháp sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA