YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào sau đây là biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

  • A. Gieo trồng đúng thời vụ
  • B. Sử dụng giống kháng bệnh
  • C. Cắt cành bị bệnh
  • D. Bắt bằng vợt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA