AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn ý kiến chính xác nhất sau đây?

  • A. Một bài văn nghị luận thường có sự kết hợp sử dụng nhiều thao tác nghị luận.
  • B. Một bài văn nghị luận thường có sự kết hợp sử dụng nhiều thao tác nghị luận, trong đó có một thao tác nghị luận chính yếu.
  • C. Một bài văn nghị luận thường chỉ sử dụng một  thao tác nghị luận nhất định.
  • D. Một bài văn nghị luận thường chỉ sử dụng từ một đến hai thao tác nghị luận nhất định, trong đó có một thao tác đóng vai trò là thao tác nghị luận chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>