YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đoạn văn sau đây chủ yếu sử dụng thao tác nghị luận nào? 

  Tam cương là gì?

  Tam là ba. Cương là sợi dây cái làm mành để móc những sợi dây nhỏ làm lưới. Nghĩa bóng là cái xương sống, cái chủ yếu, quan trọng nhất mà người khác phải lấy đó mà dựa vào. Ông Khổng Tử - người sống vào thời Xuân Thu – Chiến Quốc  xưa ở Trung Hoa đã lập cái chủ yếu để ổn định xã hội phong kiến thời đó vốn đảo điên và loạn lạc.

  Cương thứ nhất trong tam cương là “Quân vi thần cương”: Vua là cái giềng (vành) của dân.

  Cương thứ hai là “Phụ vi tử cương”: cha là cái giềng của con.

  Cương thứ 3 là “Phu vi thê cương”: chồng là cái giềng của vợ.

  • A. Chứng minh
  • B. Giải thích
  • C. Phân tích
  • D. Bình luận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON