YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC với A(1;4), B(3; -2), C(1; 6). Phương trình của trung tuyến AM của tam giác có phương trình là:

  • A.  x – y + 3 = 0
  • B. x + y – 5 = 0
  • C.  2x – y + 2 = 0
  • D. 2x + y – 6 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tọa độ trung điểm M của BC là M(2;2). Đường thẳng AM qua A(1;4) và có VTCP \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AM}  = \left( {1; - 2} \right)\) nên có VTPT là  \(\overrightarrow n  = \left( {2;1} \right)\)=> AM: 2x + y – 6 = 0

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON