YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn tiếp xúc với cả đường thẳng d1: x+2y-4=0, d2: x+2y+6=0. Khi đó diện tích hình tròn là

  • A.
  • B. 10π
  • C. 20π
  • D. 40π

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường tròn tiếp xúc với cả hai đường thẳng song song d1: x+2y-4=0,d2: x+2y+6=0 nên bán kính

  \(R = \frac{1}{2}d\left( {{d_1};{d_2}} \right) = \frac{1}{2}\frac{{\left| {6 - \left( { - 4} \right)} \right|}}{{\sqrt 5 }} = \sqrt 5 \)

  Diện tích hình tròn là S = 5π

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46489

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON